• หน้าหลัก
  • บริการทางการแพทย์
  • ศูนย์สุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย

รู้ทัน ป้องกัน... สุขภาพดี อายุยื่นยาว

       ในปัจจุบันคนเรามีแนวโน้มที่จะมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับโรคภัยที่มีความเรื้อรังและร้ายแรงมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางอารมณ์อย่างภาวะซึมเศร้า ด้วยการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทำให้เราต้องพบเจอกับมลภาวะและสารพิษไม่ว่าจะในอากาศหรือจากอาหารที่เรารับประทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่ทุกวันและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

       ประเทศทางแถบยุโรปจึงมีการวิจัยและคิดค้นการดูแลสุขภาพและการตรวจรักษาในแนวทางใหม่ ซึ่งสามารถทราบแนวโน้มของโรคของแต่ละบุคคลที่อาจจะเป็น ก่อนที่จะเริ่มเป็นโรคนั้นๆ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเมื่ออยู่ในวัยกลางคนจนถึงวัยชรา และทำให้คุณภาพในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันดีขึ้น

Copyright ©2018 Milan Clinic All rights reserved