• หน้าหลัก
  • บริการทางการแพทย์
  • ศูนย์สุขภาพเพศชาย

ปรึกษาปัญหาสุขภาพเพศชาย

          การมีปัญหาสุขภาพเพศชายเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากฮอร์โมน Testosterone ที่ลดลง ฮอร์โมน Testosterone จะสร้างมากที่สุดเมื่ออายุยี่สิบต้นๆ และจะลดลงอย่างช้าๆ เมื่ออายุมากขึ้น การลดลงของฮอร์โมนจะส่งผลต่อ
          1. ความต้องการทางเพศ
          2. อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
          3. เหนื่อยง่าย
          4. ความอดทนลดลง, หงุดหงิดง่าย, ความสุขลดลง
          5. กล้ามเนื้อลดลง, ความแข็งแรงลดลง
          6. ผมและขน น้อยลง
          7. ไขมันหน้าท้องมากขึ้น
          8. เหงื่อออกมากขึ้น

          โดยการลดลงของฮอร์โมนเพศชายนอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายภายนอกแล้ว ยังทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหอบหืด โรคปอดอุดตันเรื้อรัง โรคอัลไซเมอร์ และยังส่งผลทำ ให้มีอารมณ์ที่ร้ายขึ้นด้วย แนวทางการรักษาสุขภาพเพศชาย โดยการใช้ฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเหมือนมนุษย์ (Bioidentical Hormone) เพื่อทำ ให้ระดับฮอร์โมน Testosterone อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเทียบเท่าในช่วงอายุ 20 กว่า ที่เป็นช่วงที่มีการสร้างฮอร์โมนมากที่สุด จึงเป็นแนวทางที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีในหลายๆ ด้าน

          เพราะความสำคัญของฮอร์โมน Testosterone จะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และยังสามารถเป็นตัวชี้วัดอายุที่ยืนยาวของคุณผู้ชายด้วย โดยจากการวิจัยและการเก็บสถิติ 70 ปีที่ผ่านมาไม่พบการเป็นมะเร็งจากการรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเหมือนมนุษย์หรือ Bioidentical Hormone เลยแม้แต่รายเดียว

Copyright ©2018 Milan Clinic All rights reserved