• หน้าหลัก
  • บริการทางการแพทย์
  • ศูนย์คลอเรสเตอรอล

คลอเรสเตอรอลสูงหรือภาวะไขมันในเลือดสูง

         คลอเรสเตอรอลคือไขมันชนิดหนึ่งที่พบได้ในส่วนของผนังเซลล์ ซึ่งร่างกายของเราจะสามารถรับคลอเรสเตอรอลมาจากการรับประทานอาหาร และเกิดจากการ สร้างขึ้นมาเองของตับ คลอเรสเตอรอลจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

  1. LDL คลอเรสเตอรอล เป็นคลอเรสเตอรอลชนิดที่อันตราย ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพร่างกายหากมีมากเกินไป LDL จะทำหน้าที่ขนส่ง คลอเรสเตอรอลไปยังเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งหากมีมากกว่าที่เซลล์ต้องการ LDL คลอเรสเตอรอลเหล่านี้ก็จะไปสะสมที่บริเวณ ผนังหลอดเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือด โรคหัวใจได้

  2. HDL คลอเรสเตอรอล เป็นคลอเรสเตอรอบที่มีประโยชน์กับร่างกาย เปรียบเสมือนรถเปล่าที่คอยเก็บของเสีย หรือไขมันส่วนเกินจากที่สะสม บริเวณผนังหลอดเลือดกลับคืนสู่กระแสเลือด แล้วนำไปยังตับ เพื่อทำลายหรือขับออกในรูปแบบของเสียจากร่างกาย

  3. Tryglyceride (ไตรกลีเซอไรด์) เป็นไขมันชนิดอันตรายเช่นเดียวกับ LDL หากมีมากเกินไปไตรีกลีเซอไรด์จะทำให้ HDL คลอเรสเตอรอลในเลือด ต่ำลง ซึ่งทำให้การเก็บของเสียหรือไขมันส่วนเกิดที่สะสมบริเวณผนังหลอดเลือดมีประสิทธิภาพลดลง 

          แนวทางการรักษาคลอเรสเตอรอล อาจใช้ เพียงการดูแลเรื่องอาหาร และพฤติกรรมการทานอาหาร โดยการปรับเปลี่ยนการทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นลดอาหารที่มีระดับกรดไขมันอิ่มตัวสูง อย่างไรก็ตามในบางรายอาจต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถควบคุมระดับคลอเรสเตอรอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright ©2018 Milan Clinic All rights reserved